Verworven Taal- en spraakstoornissen

Afasie 

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel. De oorzaak van dit hersenletsel is meestal een beroerte, maar het kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. 
Personen met een afasie hebben problemen met het begrijpen van gesproken taal en/of het spreken, het lezen en het schrijven. Er zijn verschillende soorten afasie, afhankelijk van de ernst en combinatie van verschijnselen. 


Dysartrie 

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Spieren die nodig zijn voor de ademhaling, de stemgeving en de uitspraak werken hierdoor onvoldoende. Een beroerte, een hersentumor of neurologische aandoeningen (zoals de ziekte van Parkinson) zijn oorzaken van dysartrie. Personen met dysartrie zijn moeilijk te verstaan, waardoor de communicatie verstoord wordt. 


Spraakapraxie 

Bij een spraakapraxie is het programmeren van de spieren die nodig zijn bij het spreken verstoord. De oorzaak hiervan is een hersenletsel. Bij alle handelingen die u uitvoert, gebruiken uw hersenen vaste schema's. Door deze schema's weten we, onbewust, in welke volgorde wij een handeling moeten uitvoeren. Bij een spraakapraxie kan het schema voor het programmeren van de spraak niet meer goed worden gebruikt. De spieren werken goed, maar het aansturen van de spieren is verstoord.