Doelgroepen & Stoornissen

Verworven taal- en spraakstoornissen

Onderzoek en behandeling van taal- en spraakstoornissen t.g.v. neurologische aandoeningen. 

Gehoorrevalidatie

Hoortherapie voor peuters, kinderen en volwassenen met slechthorendheid of doofheid.                                                          

Slikstoornissen

Onderzoek en behandeling van slikstoornissen bij (jong)volwassenen.              

Oromyofunctionele therapie 

Onderzoek en behandeling kinderen en (jong)volwassenen met afwijkend mond- en slikgedrag, dat in relatie staat tot orthodontische afwijkingen.