Doelgroepen & Stoornissen

Gehoorrevalidatie

Hoortherapie voor peuters, kinderen en volwassenen met slechthorendheid of doofheid.                                                    

Oromyofunctionele therapie 

Onderzoek en behandeling kinderen en (jong)volwassenen met afwijkend mond- en slikgedrag, dat in relatie staat tot orthodontische afwijkingen.

Verworven taal- en spraakstoornissen

Onderzoek en behandeling van taal- en spraakstoornissen t.g.v. neurologische aandoeningen. 

Slikstoornissen

Onderzoek en behandeling van slikstoornissen bij (jong)volwassenen.