Gehoorrevalidatie

Cochleaire implantaten

Dove kinderen en volwassenen kunnen dankzij een CI opnieuw horen. Na de operatie is het volgen van hoortraining onderdeel van het revalidatietraject. Om opnieuw geluiden en spraak te kunnen horen en verstaan, moet men heel veel oefenen.
De logopedische revalidatie bij volwassen CI-gebruikers focust op hoortraining, maar ook spraakafzien (liplezen) en eventueel articulatie worden getraind. 
Bij jonge kinderen met een aangeboren of vroegtijdig verworven gehoorstoornis ligt de focus eveneens op hoortraingen en trainen van het spraakafzien (liplezen), maar ook op het begeleiden van de spraak- en taalontwikkeling en het trainen van de luistervaardigheden. Kortom, door logopedie kan de achterstand in de spraak/taalontwikkeling worden beperkt en tegengegaan.


Hoortoestellen,  BAHA & Middenoorimplantaten

Bij personen met hoortoestellen of BAHA kan gehoorrevalidatie (zoals liplezen en/of hoortraining) bijdragen tot een optimalisatie van het gehoor en de communicatie. 
Bij jonge kinderen met een aangeboren of vroegtijdig verworven gehoorstoornis wordt er ook aandacht besteed aan spraakafzien (liplezen) en het begeleiden van de spraak- en taalontwikkeling om een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling te beperken en tegen te gaan.