Oromyofunctionele therapie

De spieren in en rondom de mond bepalen voor een groot deel de vormgeving van onze mond en de stand van onze tanden. De verschillende spieren, kauwspieren, lippen, tong, etc., oefenen een kracht uit op het gebit. Als het evenwicht tussen deze spieren verstoord is, kan dat de vorm van het gebit en/of de kaken beïnvloeden.

Oromyofunctionele therapie brengt alle mondspieren in evenwicht door gericht te oefenen en foutieve mondgewoonten af te leren. Hierdoor wordt meteen de oorzaak van één of meerdere problemen weggenomen. Andere therapieën, zoals orthodontie of kaakcorrectie, zullen hierdoor later een blijvend resultaat kunnen opleveren.